γκάλερι

Στο Big Ben, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί η χρήση της γλώσσας έξω από την τάξη και ότι οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν δημιουργικά τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

On 23rd of December we had our Christmas Party!!You can watch it if you visit the following linkshttps://youtu.be/Rt0zlUBweZY (Junior, A and B classes)https://youtu.be/CPOo00u-5V8 (C, D, L, P classes)
Radio Drama. Your class recording is on Edmodo. Use the code you have for school work and find your class. Enjoy.We chose audio clips for this year’s “project” because some students who are in quarantine are following lessons remotely.
Previous slide
Next slide